Corona Kenniscentrum

Algemeen Corona

Belangrijke telefoonnummers Corona

Samenvattingskaart covid 19 voor huisartsen een update 1604604907

Dagpraktijk Corona

Samenvattingskaart covid 19 voor huisartsen een update 1604604907

Telefonische scheiding non en Covid

Verscherpte triage corona inclusief ABCD

Vervroegd ontslag uit het ziekenhuis

Brief aan de huisarts COVID vervroegd ontslag versie definitief

Brief voor patiënt vervroegd ontslag versie definitief

Leidraad vervroegd ontslag COVID patiënten versie definitief

Digitale oplossingen Corona
Beschrijving Account aanmaken en gebruik Zoom (extern)

Coronamelder

Financiën Corona
Declareerwijzer 2020 aanvulling coronavirus (1)

Kinderen en Corona

Kinderen, school en COVID-19

Medisch Corona

DiHAG Langerhans Diabeteszorg tijdens COVID 19 pandemie oktober 2020

Reanimatie in covid tijd juni 2020

Reanimatie - volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen met COVID19

Nazorg Corona

Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID versie 1.0

Ouderen in Corona

FMS leidraad triage thuisbehandeling verwijzen oudere verdenking COVID19

Corona symptoombestrijding thuissituatie definitief

PBM Corona

LHV factsheet huisartsen pbm voor pgbhouders mantelzorgers (1)

Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte

NHG aan-uittrekken PBM

RHOGO Spoedpost Corona

CCC draaiboek 12-11-2020

Besluit Spoedpost RHOGO

2020 Werkafspraken SEH - HAP Blaricum

Testen Corona

Aantigeensneltesten COVID-19

Advies serologische diagnostiek

Formulier fast-lane zorg

Informatie voor een positief geteste COVID

VVT Corona

Afspraken opnames Hilverzorg COVID

Contactgegevens cohortverpleging regio GV

COVID-units VVT - infodocument ROAZ NH-FL 20200923 aangepast (1)

SOG-ELV-COVID-nrs

VVT Covid Units Gooi en Vechtstreek 221020-1

Zorgpersoneel Corona

Wat te doen bij Corona symptomen zorgmedewerker HAP

Brief aan zorginstellingen - 14 september 2020

Formulier fast-lane zorg

Coronatesten bij de huisartsen zelf

Samenvatting testbeleid en inzet zorgverleners RIVM