Digitale bloeddrukmetingen op afstand

07 jan 2021
RHOGO Regio Ketenzorg

Tegenwoordig kan de bloeddruk op verschillende manieren gemeten worden. Hoewel dit al sinds jaar en dag in de spreekkamer gebeurt, kent deze methode meerdere nadelen (o.a. witte jas-effect, afrondingsbias, en de beperkte tijd voor een goede meting). Het besmettingsgevaar dat is ontstaan sinds de uitbraak van het Coronavirus maakt bloeddrukmetingen op de praktijk momenteel vaak minder gewenst. Dit alles dwingt ons om creatief en innovatief na te denken over hoe we bloeddrukmetingen effectiever kunnen inrichten.

EmmaHBPM is een voorbeeld van een innovatieve oplossing voor dit probleem. Met deze dienst op het Emma platform van Medicine Men kunt u als huisarts de bloeddruk van uw patiënten op afstand in de gaten houden. De software garandeert dat uw patiënten geprotocolleerde thuismetingen geheel volgens de Nederlandse CVRM-richtlijn uitvoeren. Metingen via EmmaHBPM bieden daardoor een uitstekend alternatief voor zowel de spreekkamermeting, als de 24-uurs meting en kunnen worden ingezet voor diagnostiek, medicatietitratie en continue monitoring. Bovendien wordt EmmaHBPM vergoed door Zilveren Kruis.

Hoe werkt EmmaHBPM?

Het registreren van een nieuwe patiënt op het Emma-webportal gaat simpel en snel (ca. 1 minuut). Na de registratie stuurt Medicine Men uw patiënt een bloeddrukmeetpakket thuis of geeft u er zelf één vanuit uw praktijk mee. Vanaf dat moment bewaakt Medicine Men de voortgang  van de geprotocolleerde thuismeting en ondersteunt zij uw patiënt hierbij indien nodig. Zodra de metingen succesvol en volgens protocol zijn uitgevoerd, ontvangt u of uw praktijkondersteuner een e-mailbericht. Iedere medewerker heeft een eigen web dashboard, maar u kunt ook eenvoudig meetrapporten digitaal in uw HIS importeren. Bij continue meting kunt u een bericht ontvangen als de bloeddruk enige achtereenvolgende metingen boven uw instelwaarde uitkomt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Medicine Men (support@medicinemen.nl of een kijkje nemen op: https://medicinemen.eu/zorgprofessional/

Meer informatie:

In deze video van de NHG vertellen Vladan Ilić (huisarts Westerdokkters), Pien Querido (PA) en enige patiënten over hun ervaringen met de thuismetingen via het Emma platform.
https://vimeo.com/486851660/b74d49b05f

In deze korte animatievideo wordt heel snel en duidelijk uitgelegd hoe EmmaHBPM werkt: https://www.youtube.com/watch?v=wv6BtiMQ9rI

Toevoeging video: Medicine Men levert nu ook bloeddruk pakketten bij patiënten aan huis.

Naar aanleiding van de Coronacrisis organiseerde HuisartsenService een informatief webinar (1 uur) over bloeddrukmeten in de huisartsenpraktijk in samenwerking met Dr. Wilko Spiering (UMC Utrecht, lid bestuur Nederlandse Hypertensievereniging). U kunt het gehele webinar gratis terugkijken door uzelf te registeren via de volgende link: https://www.webinary.nl/webinar/huisartsenservice/