GHO-GO goes RHOGO!

28 jul 2020
Algemeen RHOGO

De regio-organisatie RHOGO
De afgelopen jaren werkten we samen met Zilveren Kruis en verschillende partners aan een nieuwe organisatie & infrastructuur ter versterking van de eerstelijnszorg. Met als doel: een regio-organisatie vormen die namens de huisartsen afstemming zoekt met ketenpartners, die kwaliteit en innovatie ondersteunt, die meer en meer de wijken kan faciliteren en die zorgt voor waarborging van de huisartsenspoedzorg, ondersteuning van de Ketenzorg én multidisciplinaire samenwerking. 
Die regio-organisatie is de RHOGO B.V. : een toekomstbestendige, financieel gezonde en schaalbare organisatie die kan inspelen op het veranderende zorglandschap.

De RHOGO Holding BV valt onder de Huisartsen Coöperatie Gooi & Omstreken (HCGO) waarin 150 huisartsen zijn vertegenwoordigd. De RHOGO Huisartsen Spoedpost Blaricum (voorheen onderdeel van Stichting Primair) is toegevoegd aan onze nieuwe regio-organisatie en daarmee zijn wij een 24/7 voor huisartsenzorg aanspreekbare organisatie geworden.

Als regionale organisatie blijven wij de aangesloten huisartsen ontzorgen en faciliteren wij de onderlinge- en multidisciplinaire samenwerking rond de kwaliteit van zorg. Ook vervullen wij zo onze rol in de samenwerking met verzekeraars, gemeenten en andere regio- en brancheorganisaties.

Wat betekent dit voor de samenwerking met u?

Vanuit deze nieuwe organisatie zetten we de bestaande samenwerking met u graag voort vanuit een duurzame benadering. Onze dienstverlening zal verder worden uitgebreid vanuit de basis die de GHO-GO biedt. Lopende afspraken en contracten gaan over op de RHOGO; waar sprake is van eventuele wijzigingen nemen wij contact met u op.

De komende maanden werken het nieuwe bestuur en de directie met verschillende partners aan de verdere uitwerking van de nieuwe koers, het regioplan, eventuele uitbreiding van de diensten vanuit de regio-organisatie (regio-management) en geven zij verder vorm aan de samenwerking in de wijken (wijkmanagement).

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

 

Pepijn van den Hoogenband                                      René Batenburg

Directeur bedrijfsvoering a.i.                                        Medisch directeur