GLI-Pilot SLIMMER

02 jul 2020

Hierover is ook een leuk artikel verschenen in het Noord-Hollands dagblad. De aanmeldingen stromen binnen en er zijn al bijna 30 intakes ingepland!
Heeft u cliënten in de praktijk die in aanmerking komen voor de GLI, dan kunt u ze doorverwijzen naar één van de drie leefstijlteams. Dit geldt ook voor huisartsen buiten Hilversum, Huizen en Naarden/Bussum.  
De verwijsbrief en de toestemmingsverklaring die u aan de patiënt mee moet geven vindt u op onze website bij verwijsprocedure. Hier staat ook de digitale patiëntenfolder.

Project SLIMMER

Verslaglegging in C-boards
Besluit de patiënt na intake te starten met het 2-jarige traject, dan maakt de leefstijlcoach een GLI-board aan in cBoards. Dit board dient als hun (multidisciplinaire) dossier.

De POH/huisarts worden betrokken in dit board zodat zij toegang hebben tot de verslaglegging. Wilt u een koppeling met uw HIS? Dan kunt u zelf een board openen en het team betrekken.

Uitbreiding pilot
Eind 2020 besluiten we of we de pilot kunnen opschalen. Dit is afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar en de werkbaarheid van het registratie- en declaratiesysteem.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina's nog vragen over de inhoud van het SLIMMER programma of de verwijsprocedure, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen met het centrale nummer (PVGO): 06- 83963333.

Mailen kan ook: info@slimmergezondinhetgooi.nl   

Met vragen over C-Boards en contractering, neemt u contact op met

de RHOGO: 035 – 203 166 8