Klachtenregeling

Hebt u een klacht over de Zorggroep COPD?

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de zorgprogramma’s, het digitale dossier, de GO Diabetes/CVRM/COPD, of de onderlinge communicatie tussen de zorgverleners.
Komt u daar in een gesprek met uw eigen huisarts niet uit, dan kunt u contact opnemen met de coördinator ketenzorg.
Contact is mogelijk tijdens kantoor uren via ketenzorg@ghogo.nl of per telefoon: 035 – 203 166 8.

Indien gewenst kunnen wij de patiënt doorverwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 Indien de klager er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan hij/zij u zich wenden tot de geschilleninstantie. De GO Diabetes is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtencommissie is opgericht om alle klachten over huisartsen te behandelen. De klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten zorggroepen. Klachten over andere disciplines dan huisartsen, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, etc. dient u in te dienen bij de Klachtenregeling voor de betreffende beroepsgroep.

De klachtencommissie is onafhankelijk. De klachtencommissie heeft als taak te bepalen of een klacht gegrond is. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. Aan de advisering, bemiddeling en behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

Informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden op www.skge.nl.

 Klachten kunt u alleen schriftelijk indienen: https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht