Klachtenregeling

Hebt u een klacht over de Zorggroep Diabetes?

De GO Diabetes is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtencommissie is opgericht om alle klachten over huisartsen te behandelen. De klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten zorggroepen. Klachten over andere disciplines dan huisartsen, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, etc. dient u in te dienen bij de Klachtenregeling voor de betreffende beroepsgroep.

De klachtencommissie is onafhankelijk. De klachtencommissie heeft als taak te bepalen of een klacht gegrond is. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

Aan de advisering, bemiddeling en behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

Informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden op www.skge.nl.

Klachten kunt u alleen schriftelijk indienen:

  • Per post: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
  • Per e-mail: info@skge.nl

De klachtencommissie is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op telefoonnummer 088 – 022 9100.