GGZ

Goede zorg voor mensen met psychische klachten

Psychische gezondheidsproblemen staan na hart- en vaatziekten op de tweede plaats van de gezondheidsaandoeningen in Nederland: één op de vier Nederlanders heeft er last van.

Huisartsen krijgen dan ook zeker zo vaak mensen met psychische klachten op hun spreekuur als mensen met diabetes of hoge bloeddruk. In deze zorg nemen huisartsen een centrale positie in.

Door recente maatschappelijke ontwikkelingen is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten in de huisartspraktijk. Net als andere patiënten hebben mensen met psychische klachten effectieve zorg nodig, die aansluit bij de aard en zwaarte van hun problematiek. Dat betekent lichte behandeling geven waar deze volstaat en de behandeling intensiveren waar dat nodig is: stepped care.

Om dit mogelijk te maken is de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) in de huisartsenpraktijk geïntroduceerd. Een POH-GGZ in de huisartspraktijk kan zorg op maat bieden, dichtbij de patiënt. Behalve consultatie maken signalering, begeleiding en behandeling van psychische stoornissen deel uit van het takenpakket van de POH-GGZ. Patiënten kunnen zo nodig ook gerichter worden verwezen, er kan gericht advies worden ingewonnen bij en samengewerkt worden met deskundige hulpverleners in de eerste- en tweedelijns zorg.