Meer GLI in de regio

Buiten de pilot SLIMMER vanuit de FVGO en de GHO-GO wordt in de regio ook het het programma CooL en de beweegkuur aangeboden. Ook deze programma's zijn bewezen effectief.  Meer weten over de verschillen tussen de GLI programma's? zie: https://www.leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2018/12/181206-Vergelijk-cooL-beweegkuur-slimmer.pdf

CooL
Het programma CooL (expertisecentrum Leefstijlinterventies) werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties. Website van Coaching op Leefstijl.

De CooL- leefstijlcoach hoeft geen opgeleide fysiotherapeut of dietist te zijn.  Maar dient wel geaccrediteerd te zijn door de .beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Voor meer informatie: www.leefstijlcoachesgooi.nl
Hier is ook een speciale pagina voor verwijzers te vinden.

Beweegkuur
OREC biedt vanaf dit jaar de GLI beweegkuur aan. Een 2-jarige leefstijlinterventie waarbij wordt samengewerkt met de diëtist, de beweegprofessional (fysio of oefentherapeut) en de leefstijlcoach. OREC biedt de beweegkuur aan op 4 verschillende locaties: Amersfoort, Weesp, Hilversum loosdrechtse bos en Hilversum noord.

Voor meer informatie over de beweegkuur zie: 
https://www.huisvoorbeweging.nl/gecombineerde-leefstijlinterventies-van-huis-voor-beweging/over-beweegkuur/

En voor meer informatie over de beweegkuur binnen OREC zie: https://orec.nl/gecombineerde-leefstijl-coaching-gli/