Verwijsprocedure

Zowel de patiënt als de huisarts of POH kan een verwijzing voor de GLI bespreekbaar maken. De huisarts (of POH) bekijkt samen met de patiënt of hij of zij aan de verwijscriteria voldoet. 

Als een verwijzing op zijn plek is en de patiënt gemotiveerd, dan verwijst de huisarts de patiënt door naar de leefstijlcoach middels de hiervoor bestemde verwijsbrief. Zie download onderaan deze pagina. 

Voor SLIMMER
De huisarts laat de patiënt tevens een toestemmingsverklaring tekenen t.b.v. GGD onderzoek naar de effecten van SLIMMER. 

Toestemmingsverklaring deelnemer SLIMMER-GLI

De patient krijgt de verwijzing en een kopie van de toestemmingsverklaring op papier mee en meldt zichzelf telefonisch aan bij de leefstijcoach van de locatie naar keuze. 

Na de intake bepalen de leefstijlcoach en de patient samen of zij het 2-jarige traject aangaan. De Leefstijlcoach zorgt ervoor dat verslaglegging wordt gedaan in het GLI-board van C-boards. Indien de patient toestemming geeft, krijgt de leefstijlcoach, betrokken zorgverleners inclusief de huisarts en/of de POH inzage in dit digitale dossier. 

 

  • GLI verwijsbrief

    Geplaatst: 28 januari 2021