Voorzitters / Teamoverleg (VZ)

Doel:

vergadering voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur, directie en bureau ter voorbereiding op de BV. Afhandelen van zaken die niet in de bestuursvergadering besproken hoeven worden. Update van de lopende zaken.

Deelnemers:

Bestuur:

René Batenburg en Marieke Buijs

Directie:

Renée van den Bosch

Bureau:

Mariska Rietman, Marije Hilhorst en Marion Sprengers

Contactpersoon:

Marion Sprengers, info@ghogo.nl

Data:

Iedere twee weken, wisselend tussen de maandag en de donderdag