Organisatie

De belangrijkste taak van de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (verder GHO-GO genoemd) is het ondersteunen van de leden, huisartsen in de regio, bij het vervullen van hun rol in het medische zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt.

Hiervoor bouwt de GHO-GO aan een goede relatie met de externe stakeholders en onderhoudt deze zodat de belangen van de leden goed behartigd kunnen worden. Ook volgt de GHO-GO de landelijke ontwikkelingen zodat hier tijdig en proactief op geanticipeerd kan worden.

Daarnaast wil de GHO-GO de kwaliteit en deskundigheid van de leden bevorderen en ondersteunt de leden daarom waar nodig door het aanbieden van diensten die leiden tot verbetering van praktijkvoering en inhoudelijke kennis. Tot slot ziet de GHO-GO het als haar taak om de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio te waarborgen.