Onafhankelijk kwaliteitsregister voor POH-GGZ verplicht per 1 juni 2021

10 dec 2020
Algemeen GGZ

De partijen verenigd in het Landelijk Overleg POH-GGZ vinden het belangrijk om in de uitvoering van de functie POH-GGZ meer eenheid en eenduidigheid te realiseren. Daarmee komt een einde aan de verschillende registers voor deze functie en gaan we toe naar één register. Een verplichte inschrijving in dit onafhankelijke kwaliteitsregister maakt voor zowel de huisartsen, patiënten als de financiers inzichtelijk of een werkzame POH-GGZ voldoende gekwalificeerd is om de functie uit te kunnen oefenen.

Ingangsdatum 1 juni 2021
Het kwaliteitsregister sluit volledig aan bij het vernieuwde functie- en competentieprofiel dat is opgesteld door de veldpartijen. Het afgelopen jaar is het Landelijk Overleg POH-GGZ druk bezig geweest om het kwaliteitsregister vorm te geven. Door omstandigheden is er enige vertraging ontstaan. Eerder is vanuit het Landelijk Overleg POH-GGZ gecommuniceerd dat inschrijving in het kwaliteitsregister per 01-01-2021 verplicht is. Door de partijen is besloten de datum waarop de verplichting om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister te verzetten van 01-01-2021 naar 01-06-2021. Werkzame POH's-GGZ kunnen zich nu alvast inschrijven op anpg.nl.

Landelijk Overleg POH-GGZ
Aan het Landelijk Overleg POH-GGZ nemen deel: de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Vereniging van Praktijk- ondersteuners GGZ (LV POH-GGZ), MIND, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) de Huisartsen Advies Groep Geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG), de Rino’s, de Samenwerkende Hogescholen en de Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Veel gestelde vragen
Kan ik ervoor kiezen om niet in het register opgenomen te worden?
Nee, de inschrijving in het register is vanaf 01-06-2021 verplicht. Indien je niet ingeschreven bent in het kwaliteitsregister, kan dit betekenen dat de huisarts geen vergoeding krijgt voor het inzetten van een POH-GGZ.

Welke verplichting brengt een registratie in het kwaliteitsregister met zich mee?
Inschrijving in het register betekent dat u moet aantonen dat u zich als professional blijft ontwikkelen door het volgen van nascholing en beroeps gebonden activiteiten.

Wat moet ik doen als ik niet word toegelaten tot het kwaliteitsregister omdat ik niet volledig voldoe aan de eisen?
Er komt een overgangsregeling, op dit moment kan iedere werkzame POH-GGZ zich inschrijven in het register. Als u niet volledig voldoet aan de opleidingseisen zult u volgend jaar horen welke aanvullende stappen verreist zijn om ingeschreven te mogen blijven in het register.

Kan ik mijn punten uit een ander register meenemen naar het kwaliteitsregister?
Doordat POH’s-GGZ vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing.

Wie gaat/moet de extra opleidingskosten betalen?
Werkzame POH’s-GGZ kunnen het beste in gesprek gaan met hun werkgever nadat de overgangsregeling bekend is. Bekeken wordt of er vanuit zorgverzekeraars een regeling aangeboden kan worden voor een bijdrage aan de opleidingskosten van reeds werkzame POH’s-GGZ. Startende POH’s-GGZ dienen de kosten voor de opleiding zelf te bekostigen. Over de kosten van nascholing zijn afspraken gemaakt in de cao-huisartsenzorg.