Stand van Zaken kwaliteitsregister POH GGZ

02 mar 2021
Algemeen RHOGO Regio GGZ

Het onafhankelijke kwaliteitsregister POH GGZ wat gedragen wordt door alle partijen van het landelijke platform POH GGZ is nog niet af, dus wacht nog even met inschrijven!!

Het kwaliteitsregister POH GGZ wat er nu is, is het register van de LV POH GGZ. Hier staan zaken in waar we het met het landelijk platform nog niet over eens zijn (zoals onder meer de bijkomende kosten). De POH GGZ partijen hebben van het landelijk platform POH GGZ de opdracht gekregen om het kwaliteitsregister onafhankelijk te gaan inrichten en implementeren. Ze zijn nu bezig met een governance die voldoet aan de inhoudelijke eisen die we samen met alle partijen hebben opgesteld (zie bijgevoelde definitieve notitie "inhoudelijke eisen kwaliteitsregister van het landelijk platform POH GGZ").

We hebben er met het landelijk platform POH GGZ ruim twee jaar over gedaan om tot overeenstemming te komen over de inhoud van deze definitieve notitie. Uiteindelijk is het gelukt met dit is als breed gedragen resultaat. 

Het aanpassen van deze notitie of het aandragen van nieuwe ideeën is helaas niet meer mogelijk. In de bestuurs en beleidsvergaderingen van Psyhag is de notitie meerdere malen besproken en de door jullie aangedragen opmerkingen en ideeën zijn meegenomen in de besprekingen van het landelijk platform. 

Ons advies is dan ook om te wachten met inschrijven in het kwaliteitsregister POH GGZ tot dat het onafhankelijke kwaliteitsregister POH GGZ een feit is.